våre produkter og tjenester

produkter

- Kondisjonering og gjenvinning av   aminer

- Luftinntaksfiltre

- Luftfiltre

- Posefiltre

- Filterpatroner

- Koalescere

- Trykkluftfiltre

- Drikkevannsfiltre

- Støvsamling

- Mekanisk avvanning

- Filterpresser

- Kondisjonering og gjenvinning av    glykol

- Varmgassfiltre

- Instrumentluft

- Kjemiske filtre

- Smøremidler og drivstoff

- Membraner

- Oljetåkefiltre

- Væskefiltre

- Oljeavskillere

- Prosessfiltre

- Gnisterosjon

- Sintrede filtre

- Strainere

- Fiberstoff

- Elektroerosjon

bullet

Vi gir kundene en unik mulighet til å redusere kostnader ved at de får dekket alle filtreringsbehov hos en enkelt leverandør. Vi bestreber oss alltid på å bli bedre og er fullstendig uavhengig av alle produsenter. Derfor kan vi gi objektive råd om et bredt produktspekter. Vi tilbyr faglig ekspertise og et høyt nivå av teknisk støtte. Målet vårt er å dekke kundens filtreringsbehov på best mulig måte.

En omfattende leverandørbase og god teknisk kunnskap gjør at vi virkelig kan tilby alle slags løsninger på ett og samme sted. Det betyr at vi blant annet kan tilby følgende: -

- alle leveranser fra samme kilde
- produktevaluering - effektivisering av lagre
- omvendt fakturering
- øremerket varebeholdning
- betaling med kredittkort
- tilbakekjøp av varer

Vi kan utføre undersøkelser på stedet for å kartlegge hvilke filtreringsbehov ditt anlegg og utstyr krever. Dette inngår i innsparingsprogrammet vårt og omfatter:-

- filterhåndtering
- løsing av prosessproblemer
- systemanalyse

Vårt mål er å håndtere filtreringsbehovene dine og utvikle kostnadseffektive løsninger og tilby jevnlig uavhengig rådgivning.

Vi bruker teknikere som kan yte støtte på stedet ved å benytte seg av alle ressursene til leverandørene våre.

Ingeniørene våre kan komme med anbefalinger om riktig filtertype, noe som kan kutte kostnadene vesentlig.

Vi kan bidra til å forebygge slitasje på utstyr som motorer, ventiler, pumper og sylindere samt utføre analyser på stedet ved hjelp av laboratoriet vårt.

Alle produktene er underlagt prosedyrer for kvalitetskontroll i henhold til godkjenningen BSEN ISO 9001: 2000, (LRQA sertifikatnummer 911210).

uk site french sitenorwegian site dutch site german siterussian site
image of industrial fan